“Hất cẳng” Amazon, Microsoft giành hợp đồng khủng 10 tỷ USD từ Bộ Quốc phòng Mỹ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL