Hậu scandal, Nguyễn Chánh Tín: Tôi làm sao nghèo được - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL