Hawaii sẵn sàng chủ động phóng tên lửa để chặn tên lửa Triều Tiên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL