Hé lộ nguyên nhân sập dàn đỡ công trình qua hầm Thủ Thiêm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL