Hé lộ nhiều sai phạm trong quy trình phẫu thuật của bác sĩ Tường - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL