Hết nhang thơm, dép rọ, Gucci lại quay sang bán mũ rơm giá hơn chục triệu đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL