Hiếm khi chụp chung hình, Tăng Thanh Hà và Đặng Thu Thảo so kè sắc đẹp "bất phân thắng bại" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL