Hiện trường tan hoang vụ cháy garage ô tô thiệt hại hàng tỷ đồng ở TP. Hồ Chí Minh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL