Hiện trường vụ cháy chung cư ở Sài Gòn, 13 người chết - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL