Hiện tượng kỳ lạ: Bầy cừu hàng trăm con đột ngột đứng bất động như bị thôi miên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL