Hình ảnh khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước lễ "49 ngày" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL