Hình ảnh quân đội Ukraina dùng máy bay, đại bác chống ly khai - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL