Hồ chứa hơn 4 triệu m3 nước ở Bà Rịa - Vũng Tàu có nguy cơ vỡ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL