Hồ Ngọc Hà hạnh phúc vì được phong Hoa hậu giới tính thứ 3 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL