Hồ sơ chuyển nhượng 12/6: Cầm"vali tiền" trong tay, Wenger vẫn quen thói mua hàng rẻ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL