Hoa hậu Hà Thu Trang được Đại học Y Daegu Haany, Hàn Quốc bổ nhiệm chức giáo sư - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL