Hòa kịch tính phút cuối, Than Quảng Ninh mất ngôi đầu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL