"Hoa Mộc Lan" đời thực: Giả nam làm bác sĩ quân y gần 50 năm, đến khi qua đời thân phận mới bại lộ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL