Hoài Linh chấp nhận giả gái, đề nghị trả cát xê bằng vàng trong liveshow của Chí Tài - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL