Đạo diễn Hoàng Nhật Nam mời Hoa hậu Thế giới Megan Young tham dự Lễ hội Hoa Đà Lạt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL