Hoàng Thuỳ Linh được mẹ “hộ tống” đi tập hát - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL