Hoạt động của tướng Nguyễn Chí Vịnh tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 15 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL