Học viên Trung quốc bị phạt "quỳ gối, khấu đầu" vì xem phim khiêu dâm và lười làm việc nhà - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL