Hội nghị G20: Ông Trump và ông Putin tuyên bố có rất nhiều vấn đề để thảo luận - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL