Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao tại Gia Lai - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL