Hơn 170 nhân viên y tế Hải Nam được cử tới tăng cường cho Hồ Bắc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL