Hơn 250 người Mỹ đã đến Trung Đông để đầu quân cho IS - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL