Hơn 250.000 người ký đơn yêu cầu FIFA tổ chức lại trận Anh - Colombia - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL