Hơn 3000 lượt dự thi Cuộc thi Chúng tôi là công nhân - Ảnh đẹp chào xuân 2018 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL