Hơn 5 nghìn container phế liệu tồn đọng sẽ bị tiêu hủy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL