Hơn 500 khách du lịch lưu trú tại đảo Cát Bà, trải nghiệm bão - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL