Hơn 68.700 thí sinh trượt tốt nghiệp THPT năm 2015 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL