Hỗn chiến, rút súng bắn thủng ruột người - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL