Hỗn chiến sau tiệc tiễn bạn đi bộ đội, nhóm trai làng dắt nhau “xộ khám” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL