Hỗn chiến tại quán karaoke mở chui khi đang phòng dịch, nhiều người bị chém gục giữa khuya - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL