Hong Kong cách ly chú chó "dương tính yếu" với Covid-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL