Huế: Người qua đường nơm nớp lo sợ vì "đinh tặc" lộng hành - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL