Hữu Thắng hạnh phúc với chiến công đầu tiên cùng ĐTVN - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL