Hữu Thắng lên tiếng, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lo lắng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL