Huy động gần 24 tỷ đồng với lãi suất cao rồi tuyên bố vỡ nợ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL