Hy hữu: Bệnh viện truyền nhầm máu nhóm A cho bệnh nhân nhóm B - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL