Indonesia: 8 bác sĩ 1 y tá tử vong, hệ thống y tế đối mặt nguy cơ quá tải vì Covid-19 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL