iPhone 11 mở bán giá 21 triệu đồng tại Việt Nam, người mua không mấy mặn mà - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL