iPhone 12 bất ngờ bị tróc sơn, nứt kính chỉ sau vài ngày mở bán - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL