IS có thể thành lập một "tiểu đoàn" tại Philippines - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL