IS dùng hàng chục nghìn người làm lá chắn sống ở Mosul - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL