Israel tuyên bố sở hữu hệ thống laser chắn đứng các loại tên lửa xâm phạm không phận - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL