Kenny Sang "bung lụa" trong ngày casting "Thách thức danh hài 2" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL