Kết luận 5 con ruồi trong chai C2: Vẫn còn... tươi nguyên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL