Kết luận thanh tra việc Vinashin quản lý, sử dụng 2.200 tỷ đồng của PVN và hơn 4 nghìn tỷ đồng tạm ứng từ Chính phủ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL